تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - گاهی اوقاتــــــــــــ

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

گاهی اوقاتــــــــــــ

گآهی دِلــَت نــِمیخوآد . . .؛


دیــروز رو بِه یآد بــیآری . . .؛


اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!


وَ حآل هــَم کِه . . .؛


گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآد . . .؛


زآنوهات رو تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛


وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛


بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!


گآهی دِلگــیری . . . ؛

شآیــَد اَز خودَت[ چهارشنبه یکم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 18 و 33 دقیقه و 18 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]