تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - حماقت

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

حماقت

حمــاقت یعــنی :

 

او بــرای همیشــه رفتــه و

 

مــن هنـــوز بــرای او مــی نویـــسم !!!!![ پنجشنبه دوم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 14 و 38 دقیقه و 43 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]