تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - من یـــکــ دخترمــ

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

من یـــکــ دخترمــ

مـن یک دخــترم


مـیـبینم ... مـیفهـمم ...

امـآ سکوت میکنم تآ تو نـفهمی...

حوآسم به تمآم جزئیآت این دنیآ هـست

 تمآم و کمآل ...بی هـیچ سآنسوری...

%EF%BD%99%E3%83%BC%E3%81%B4%E3%82%87%E3%من یک دخـترم

دلم که بـشکند

 دیگر بـند نمیخورد ...!

امآ به رویت نمی آورم که زخمش نـآعـلـآج است ...

 نـآعـلـآج اسـت و ... شآید هـمیـشـــگی ...

 %EF%BD%99%E3%83%BC%E3%81%B4%E3%82%87%E3%مـن یـک دخـترم

 و گـآهـی مـیآن ایـن هـمه انـسآن نـرمآل

کـم مــی آورم از مآندن ، خسته میشوم ...مـیبـرم ...!

%EF%BD%99%E3%83%BC%E3%81%B4%E3%82%87%E3% مـن یک دخـترم

 صـآفم... سآده ام...

 ایـن دخـتر بـودن رآ دوسـت دآرم ...! [ شنبه چهارم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 18 و 45 دقیقه و 36 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]