تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - دلتنگیـــ

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

دلتنگیـــ


ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﻟﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺞ
ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﺪﯼ ﻫﺎﺵ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺶ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ

ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻠﺨﺶ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ ﺗﻨﻬــــــــﺎﺕ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ

ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﯽ ﺧﺪﺍﯾــــــــــﺎ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ

...ﻭﺍﻣﻮﻧﺪﻩ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﻪ[ شنبه چهارم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 19 و 48 دقیقه و 05 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]