تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - با اینکــــه

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

با اینکــــهبا اینکه میدونم دوسم نداری...


با اینکه میدونم بهم فکر نمیکنی...


با اینکه میدونم بودن یا نبودنم برات فرقی نداره...


با اینکه میدونم با یکی دیگه هستی...


با اینکه هزار تا چیز دیگه رو هم میدونم...


اما هنوزم عاشقتم...


هنوز دیوانه وار دوست دارم...


هنوز هر شب به یاد تو میخوابم...


هنوز از عاشقی پشیمون نشدم...


 هنوز...[ یکشنبه پنجم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 22 و 25 دقیقه و 32 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]