تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - بیخیال

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

بیخیال

 

 

 

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفیوقتـــی بغــــض میکـــُنیوقتـــی دآغونــــی


وقــــتی دلــِت شکــــستـهدقیقــــا همیـــن وقـــــتآانقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :“بیخـــیآل“…[ پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال 1394 ] [ ساعت 10 و 42 دقیقه و 07 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]