تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - هـــه

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

هـــه

من بارها شماره ات را میگیرم

و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند!!

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد...

من برایش از دلتنگیم میگویم...

اما او سر حرفش میماند.....

[ دوشنبه بیست و یکم دیماه سال 1394 ] [ ساعت 14 و 51 دقیقه و 32 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]