تبلیغات
√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √ - لجـــــــــم می گیرد.....

√دختــــــــر شبـــ هایــ برفیـــ √

مدت هاست مجازی می خندیم ... مجازی شادیم ... مجازی عاشق میشیم ... مجازی دیگرون رو دلداری میدیم ... اما... اما واقعی تنهاییم...! و

لجـــــــــم می گیرد.....

لجم می گیرد

وقتی عاشقانه هایم را می نویسم برای تو

اما

همه می خوانند الا تو[ یکشنبه بیست و هفتم دیماه سال 1394 ] [ ساعت 22 و 57 دقیقه و 45 ثانیه ] [ دخـــــــتر برفیــــ ] [ نظرات() ]